Thursday, January 18, 2007

Lidt historisk om bloggen Forskningsfrihed?

============
[meddelelse tilføjet af Curt Hansen den 14. februar 2007]:

Redaktørskift.
Da jeg har indset at det er mest hensigtsmæssigt, at en bedre kendt person end jeg selv står som redaktør af Forskningsfrihed?, har jeg aftalt med Claus Emmeche, at han herefter vil stå som redaktør af bloggen, mens jeg trækker mig tilbage som menig bidragyder og arkivar samt webmaster for Forskningspolitisk Arkiv. De to blogge fortsætter samarbejdet, men er fremover reelt og formelt adskilte. Jeg vil gerne byde Claus velkommen i redaktørstolen, og lover at hjælpe med til en blød start på hvervet.

============

[oprindelig post af 18. januar 2007]:

De fleste af mine kolleger rullede med øjnene og rystede på hovedet når talen kom hen på den herskende universitetspolitik. Bloggen er skabt på baggrund af en frustration over oplevelsen af såvel det udemokratiske ved den nye universitetslov, som det totalt udokumenterede i argumentet "sort er godt" som lå bag universitetsfusionerne i 2006.

[1. indlæg på Forskningsfrihed?, da bloggens titel var professorvælde, postet 3. januar 2007]

Hvad er meningen?
Goddag !
Der foregår en voldsom ændring med de danske universiteter disse år. Med nogen undren iagttager man det, der ligner en kontrarevolution: bort fra et demokratisk universitet, som havde gjort op med det gamle professorvælde, og havde påtaget sig den fri forsknings opgaver med at varetage hele samfundets interesser, og hen i retning af et topstyret universitet, der forsker med fokus på erhvervslivets interesser, og begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. "Det nye professsorvælde" implementeres af en ny klasse af ikke-valgte men udpegede institutledere, dekaner og rektorer, som implementerer det nye styre.

Processen finder sted på flere planer. Jeg er selv lektor ved et dansk universitet og har skabt denne blog for at diskutere dette - i et måske naivt forsøg på at skabe et forum og etablere en modvægt. Desuden for at eksperimentere med blogmediet, ikke i rollen som de topstyrede dekan- og rektorat-blogs, men som et bottom-up medium for modsvar.

Bidrag modtages gerne til denne blog, som kommentarer, eller som selvstændige indlæg du kan sende til min email-adresse.

M.v.h.
Curt Hansen

==============================================================
[her er et indlæg om navnet på bloggen, postet d. 9. jan. 2007]

Skal navnet på denne blog ændres?

Den er døbt “professorvælde” blot fordi det associerer til de historiske omvæltninger af styreformen på universiteterne, som mange endnu vil kunne huske, og som gav anledning til udstrakt medindflydelse, både for ansatte ikke-professorer og studerende. Problemet i dag er selvfølgelig ikke professorvælde, men et nyt teknokratisk og politiseret vælde, men hvordan navngive det?

Blandt de mange positive reaktioner på oprettelsen af et forum til at diskutere emner som forskningsfrihed, demokrati, fusioner, universitetspolitik, forskningsledelse, har to professorer skrevet:

“fint initiativ, men for at undgå begrebsforvirring ville jeg stærkt anbefale et andet navn, da det jo netop ikke længere handler om professorvælde - professorerne har mindre magt end nogensinde før - men om administratorvælde, hvilket er noget ganske andet.”

og

“Et godt initiativ og bestemt et yderst signifikant problemfelt - omend din titel på problemfeltet, nemlig "professorvælde", af flere grunde er misvisende, da "synderen" for mig at se er den nye styrelseslov og medfølgende mangel på VIP-indflydelse og selvbestemmelse.”

Derfor:
skal vi omdøbe bloggen - og til hvad?

Forslag modtages gerne!
Curt Hansen.

==================== indlægget fik 2 kommentarer:
[1. kommentar til dette indlæg] af Asger Sørensen (d. 9. jan. 2006)
Tja, jeg er nu heller ikke specielt glad navnet på Bloggen, men sagen er for vigtig til at bruge meget krudt på det.

Måske er dette fokus på en uheldig valgt overskrift symptomatisk på den danske akademikerstands manglende modstand mod de senere års markedsgørelse af universiteter, uddannelse og forskning. Det er lettere at kritisere en kollega for valg af overskrift end at bakke op og rette kritikken derhen, hvor den skal.

Jeg vil opfordre til at acceptere navnet - eller i hvert fald ændre det meget hurtigt. Så kan vi i stedet rette skytset mod den ideologi, som har fået folkevalgte politikere fra begge sider af salen til at kunne enes om at knægte forskningsfriheden.

=========
[Anden kommentar] af Curt Hansen (d.10. jan. 2006)
Efter at have tænkt over kritikken og konfereret med mine medbidragydere, er navnet hermed ændret til: "Forskningsfrihed?" med samme undertitel, "en blog som diskuterer universitetspolitik fra et kritisk demokratisk perspektiv".
M.v.h. Curt Hansen

=========

Redaktionskontoret

Vi vil senere, i denne postrubrik, give praktiske oplysninger m.v. om brugen af bloggen. Bemærk derfor, at rubrikken – ligesom det meste af denne redaktionelle blog – vil være forsøgt opbygget som webpages, hvor vi af og til vil gå ind og opdatere rubrikkerne (i modsætning til dagbogsprincippet i basisbloggen Forskningsfrihed?).

Monday, January 1, 2007

Improve Danish research and education policy

Petition:
Improve Danish research and education policy


(Translation of a Danish petition, May 2008).
Petition site | Follow-up notes in Danish

Background:
You don’t need to have experienced the universities from 1970 to 1990 to see the problems they face today. University autonomy has been severely restricted with decreasing academic freedom, governing bodies with a majority of external representatives and a detailed centralized management by the Ministry of Science and Innovation. As university employees and students, we protest against the present regime.

The Danish University Act of 2003 marked a culmination of a period of decreasing academic freedom. Formerly Danish universities were broadly democratic institutions. They were far from perfect, but they had abolished the professorial hegemony of classic elitist universities, and they could in principle pursue free inquiry to the benefit of the whole of society. Before the Act of 2003 Danish universities enjoyed a high esteem internationally especially considering their relatively modest funding. After the 2003 Act it has become difficult to keep and develop this high level. A top-down government of universities has been installed whose decision-making only minimally includes the majority of those actually working at the universities. Internal democracy has been abolished and instead research and teaching is directed from the Ministry setting up constraining frames for what the candidates should able to do and what kind of research areas should be promoted, based upon the illusion of foresight regarding what kind of knowledge is needed by the society of tomorrow.

Social relevance of research is reduced to corporate relevance and science policy is cannibalized by industrial policy. Public universities are no longer seen as an institution to guarantee all citizens an equal access to education disregarding social status, or to assure that free inquiry, so crucial to democracy, can flourish.

We wish to oppose this one dimensional and divisive policy for the sciences, the humanities and higher education. By signing the petition you contribute to making clear that the need for a changed policy is no sectarian craving from a dissatisfied minority (as the Minister so often has claimed) but has a broad basis of support among Danish students and researchers.

Make your contacts aware of the petition! Thanks for your support,
Yours sincerely
Sune Auken, Pia Mejdahl Daugbjerg, Claus Emmeche,
Birger Steen Nielsen, Heine Andersen and Tom Fenchel
(Our initiative; thanks for inspiration to university NGO's like: Opponenterne, Forum for Konstruktiv Universitetskritik, facebookgroup and blog Forskningsfrihed?, Studenterrådet, Humanistisk Forum and Akademisk Forum)

Petition:


By this petition we demand that politicians of the Danish parliament Folketinget change the policy for research and education that we have experienced since the Universities Act of 2003. The Danish knowledge society of the 21th Century requires free public universities and a democratic research and education policy. We demand:

  • Guaranteed access to higher education irrespective of economic status. We demand a stringent law against user payment (fees).
  • Establishment of forms of university governance building upon principles of self-government and academic freedom. This implies a system of governance for all university affairs giving real power to democratically elected bodies representing all groups of employees and students.
  • Full academic freedom under responsibility for the individual researcher as well as the institution as a whole. This freedom includes choice of subject matter, hypotheses, methods and publication.
  • Securing of needed resources for maintaining and developing research, independently of any goodwill or patronage from external funding, politicians or private firms.
  • Securing of the continued existence of research based university education and securing the freedom of universities to provide teaching and programmes within all scientific subjects.

This is not simply a question of better administration of existing acts with this field. Substantial changes of law are demanded. This is true especially for the announced assessment of the Act of Universities in 2009 –revision rather than mere evaluation is necessary.

OBS:
In order to demonstrate that the opposition against the existing Act of the Universities is extensive within the university population, we kindly ask you to fill out the field “Kategori” with STUD (if you are a student), TAP (if you are employed as administrative or technical staff), VIP (if you are a teacher or researcher) and ANDET (if you are none of these).


Sign petition

Hjælp til at underskrive

I forbindelse med underskriftindsamlingen er der flere, der har haft problemer med at skrive under. Her er lidt forskellig hjælp:

1. Hvordan virker det?
Her er først lidt hjælp til det basale:
1. ret din webbrowser mod http://www.gopetition.com/online/17457.html
eller, hvad der er det samme, http://www.gopetition.com/petitions/for-en-bedre-forskningspolitik.html

2. Nede under teksten med ERKLÆRINGEN skulle der gerne være en lille lyseblå firkant i midten, hvori der står "Sign the petition". Klik i den.

3. Så skulle selve underskriftsiden komme frem. Fyld ud med navn, gerne også email og i et af felterne skal du opgså angive, at du er VIP, TAP, STUD eller ANDET. (Se nedenfor om kategorierne.)

4. Næsten nederst, under feltet "Short Comment to Target" (hvor du ikke behøver at skrive noget) står der et felt med "Verification code". Her skal du afkode tegningen til venstre for den blå cirkel-pil = "blue refresh icon". Dvs. skrive den håndfuld tegn i feltet, som tegningen lidt hulter-til-bulter afbilder.
(Det er for at forhindre, at nogle kan programmere deres computere til at spamme websteder som disse. Så har man tegnet 117ooo forskellige tegninger af 117ooo forskellige bogstavkombinationer, thi det menneskelige øje kan "afkode" en tegning af fx "A X 17 z" mens en computer - selv med et stærkt billedgenkendelsesprogram - har svært ved dette. På den måde undgår man spam. Så du skal bare udfylde dit eget bud på de bogstaver, som billedet viser. Nogle billeder er dårlige - så trykker du på den blå pil og får et nyt forsøg.)

5. Så kommer formuleringen "Your signature will include your IP address which will be available to the author and GoPetition administrators for security reasons" og nedenunder den igen en grå firkant med ordet "Sign" i midten. Klik i den.

Lad os høre, hvis dette ikke skulle virke. Vi er interesseret i den slags problemer, så du må endelig melde tilbage til vikingtegn@gmail.com !!!

2. Synonyme navne
Enkelte har oplevet, at de afvises med begrundelsen at en anden med samme navn allerede har skrevet under. Hvis du kommer ud for det, så skriv din email-adresse også, dette skulle ifølge GoPetition løse problemet (men ikke hver gang: skriv til os på vikingtegn@gmail.com hvis der stadig er problemer). Email-adresser vil under ingen omstændigheder offentliggøres på netstedet, og vi giver ikke din email-adresse videre til andre.

3. Kategori: STUD / TAP / VIP / ANDET ?:
Er du ph.d.-studerende, så skriv "VIP (ph.d.-stud.)"
Er du undervisningsassistent uden kandidatgrad, så skriv "STUD"
Er du undervisningsassistent og færdig-uddannet kandidat, så skriv "VIP (u.a.)"
Er du fx pensioneret professor, lektor, el. lign., så skriv f.eks. "VIP (pens.)"

4. Hvorfor er min underskrift slettet igen?
Hvis du har skrevet under anynymt, sletter vi din underskrift, idet vi ønsker maksimal troværdighed. Sitet GoPetition er desværre indrettet sådan, at man ved at fjerne et lille hak på siden man udfylder, kan bede om at stå som anonym underskriver. Vi har bedt GoPetition om at få fjerne denne feature, men det har ikke være muligt. I steder sletter vi manuelt alle anonyme underskrifter, idet vi dog kontakter de der har efterladt sig deres emailadresse herom.

5. Hvorfor kan jeg ikke komme ind på siden?
Vent lidt og forsøg igen: der er somme tider et stort pres på GoPetition sitet og man kan med fordel vente et par minutter og forsøge igen.

Underskriftindsamling 2008


For en bedre forsknings- og uddannelsespolitik

Benyt din ytringsfrihed og skriv under!
Link til underskriftindsamlingen:

http://www.gopetition.com/online/17457.html

Baggrund og erklæringen kan læses nedenfor og på indsamlingens website.
English version
• Hvad pressen skrev om underskriftindsamlingen.
• Se alle de 6488 underskrifter her.

Nyt:
• 1/5-2008: indsamlingen starter.
• 5/5-2008: flot start med god opbakning fra såvel de studerende og ansatte, vi indtil nu har henvendt os til. Og den 6/5 kl. 23:11 passerede vi 1001 underskrifter ... måske er der lige så mange grunde til at skrive under?
• 8/5: Interessant at læse kommentarerne som viser en enorm utilfredshed med det nuværende system. Begyndende omtaler af initiativet i pressen: se bl.a. her.
• 21/5: Overvældende tilslutning fra studerende, faste og løst ansatte forskere, lærere, ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer, professorer og selv enkelte fra leder-laget skriver under. Nu over 4000 underskrifter. Se artikel i Universitetsavisen af 23/5 her, og Information 23/5, her, hvor Ingrid Stage, DM, bakker op om kravet om egentlig lovændring.
• 12/6: Nu over 5000 underskrifter. Også DJØF bakker nu op om sagen, se her.
• 13/6: Pressemeddelelse fra initiativgruppen.
• 17/9: Pressemeddelelse nr 2: kampagnen fortsætter.
• 19/11: Over 6000 underskrifter afleveres til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi, se pressemeddelelse nr. 3.


Baggrund:

Man behøver ikke at have oplevet universiteterne i perioden 1970-1990 for at kunne se, at der er problemer i dag; universiteternes selvstyre er indskrænket med manglende forskningsfrihed, eksterne besluttende flertal og ministeriel detailstyring til følge. Vi er både studerende og ansatte, der protesterer over den virkelighed, vi oplever. Nogle af os har oplevet tiden før 2003 og andre har ikke, men fælles for os er, at vi kræver ændringer nu.

Universitetsloven af 2003 markerede kulminationen på flere års indskrænkning af den akademiske frihed. Før den var de danske universiteter i vidt omfang demokratiske institutioner. De var langt fra perfekte, men professorvældet var afskaffet, og universiteterne havde langt bedre muligheder for at bedrive fri grundforskning i hele samfundets interesse. Før loven af 2003 nød de danske universiteter en international anseelse, som i forhold til deres ret beskedne bevillinger var bemærkelsesværdigt stor. Den nye lov har vist sig at gøre det sværere at fastholde og udvikle dette høje niveau. Man har indført et topstyret managementvælde, som kun minimalt inddrager dem, der bevæger sig på universitetet til daglig. Det interne demokrati er afskaffet, og i stedet dirigeres undervisning og forskning fra ministeriet. Herfra udstikkes der snærende rammer for, hvad kandidaterne skal kunne, og hvilke forskningsområder der skal prioriteres, ud fra en illusorisk forestilling om at kunne forudse, hvilken viden samfundet af i morgen har brug for.

Samfundsnytte reduceres til erhvervsnytte, og forskningspolitik opsluges af industripolitik. Det offentlige universitet bliver ikke set som en institution, der kan sikre, at alle uanset social baggrund kan få adgang til uddannelse, og at den fri forskning, der er en nødvendig betingelse for demokratiet, kan udfolde sig.

Vi ønsker at skabe en modvægt til denne ensidige og samfundsskadelige politik for forskning og højere uddannelse. Ved at underskrive er du med til at gøre det klart, at behovet for en ændret politik ikke er et sekterisk ønske fra nogle få utilfredse, som videnskabsministeren vedblivende hævder, men har bred opbakning blandt danske forskere og studerende.

Gør dine kontakter opmærksom på underskriftindsamlingen! Tak for din støtte,
med venlig hilsen
Sune Auken, Pia Mejdahl Daugbjerg, Claus Emmeche,
Birger Steen Nielsen, Heine Andersen og Tom Fenchel
(eget initiativ, med tak for inspiration fra universitets-NGO'er som: Opponenterne, Forum for Konstruktiv Universitetskritik, facebookgruppen og bloggen Forskningsfrihed?, Studenterrådet, Humanistisk Forum og Akademisk Forum)


Erklæring:
Vi, underskriverne af denne erklæring, opfordrer Folketingets politikere til en ændring af den universitets- og forskningspolitik, vi har oplevet siden universitetsloven af 2003. Det 21. århundredes danske videnssamfund behøver frie universiteter og en demokratisk forsknings- og uddannelsespolitik. Vi kræver:

  • Sikring af adgangen til højere uddannelse uanset økonomisk formåen. Vi kræver derfor en skærpet lov mod brugerbetaling.

  • Indførelse af en styreform på universiteterne, der bygger på principper om selvstyre og akademisk frihed. Dette indebærer en styrelsesordning, der tildeler reel magt over universitetets anliggender til demokratisk valgte organer med repræsentation fra alle grupper af ansatte og studerende.

  • Fuld forskningsfrihed under ansvar for den enkelte forsker såvel som for institutionen som helhed. Friheden skal gælde valg af emner, hypoteser, metoder og publicering.

  • Sikring af de nødvendige ressourcer til at opretholde en forskning, der ikke er afhængig af velvilje fra eksterne fonde, politikere og private virksomheder for at kunne eksistere og udvikle sig.

  • Sikring af forskningsbaseret undervisning og af universiteternes frihed til at udbyde undervisning og uddannelser inden for alle videnskabelige emner.

Det handler ikke kun om at administrere de nuværende love på området bedre. Egentlige lovændringer er nødvendige. Det gælder ikke mindst for det bebudede eftersyn af universitetsloven i 2009 - en evaluering alene gør det ikke.

OBS:
For at dokumentere, at modstanden imod den nuværende universitetslov i vidt omfang kommer fra universitetsverdenen selv, beder vi om, at du i feltet "Kategori" skriver, om du er: Studerende (skriv STUD), ansat i det teknisk-administrative personale (skriv TAP), ansat som videnskabelig medarbejder (skriv VIP) eller ingen af disse (skriv ANDET).

Gå til underskrift, klik her!