Sunday, May 13, 2007

Om bidragyderne

Opdateret maj 2012.
Nedenfor en kort præsentation af et udvalg af bloggens netværk af bidragydere, kommentatorer og støtter. Nævnt alfabetisk efter navn. Kontakt bloggens redaktør, hvis du er interesseret i at bidrage, hvad enten du vil stå på listen her eller på den mere interne liste.


Heine Andersen, professor ved Institut for Sociologi, Københavns Universitet.
Underviser i samfundsvidenskabers videnskabsteori og filosofi; sociologisk teori mv.
Forskningsinteresser: Viden i det moderne samfund, forskning og forskere; sociologisk teori, moralfilosofi, videnskabsteori.
Email: heine . andersen @ sociology . ku . dk
Web: www.sociology.ku.dk/ ...

Sune Auken, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Medlem af det akademiske råd ved det humanistiske fakultet.
Underviser i litterære og tværfaglige emner.
Forskningsinteresser: Genre; Margaret Atwood; N.F.S. Grundtvig; litteratur og kristendom; dansk dødedigtning; førstepersonsfortællingen; litterær analyse; litteraturhistorie; Dansk litteratur 1800-1870; Søren Ulrik Thomsen. Dansk salmedigtning, Christian Winther.
Email: sunauk @ hum . ku . dk
Web: Refleksionsfelt, og nordisk.ku.dk/ ...


Jørgen Burchardt, cand.phil., redaktør, konsulent, projektleder, har for nyligt foretaget en undersøgelse af dansk forskningsformidling (Hvidbog om dansk forskningsformidling. Danske videnskabelige selskaber, tidsskrifter og forlag i den elektroniske tidsalder. Finansieret af Biblioteksstyrelsen /Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.)
Email: jorgen . burchardt @ mail . dk
Web: www.burchardt.name og Kommunikationsforum

Malene Busk, konsulent på Kunstakademiets Arkitektskole og desuden debattør, skribent og foredragsholder om filosofi, æstetik, politik og religionskritik.
Forskningsinteresser: Er især inspireret af tidlig radikal oplysning, moderne kritisk teori og postmoderne forskelsfilosofi og synes det er interessant at opsøge krydsfeltet mellem teoretiske erkendelser og aktuelle begivenheder.
Email: malene . busk @ karch . dk
Website: www.karch.dk/ ...


Claus Emmeche, lektor, leder af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.
Underviser i videnskabsteori for bl.a. biologistuderende.
Forskningsinteresser: Biologiens filosofi og historie, biosemiotik, generel naturvidenskabsteori og videnskabsstudier, herunder de institutionelle rammer for videnskab.
Email: emmeche @ nbi . dk
Web: www.nbi.dk/ ...

Robin Engelhardt, skribent, freelancejournalist, forsker.
Har sammen med Hans Siggaard Jensen udgivet en bog om naturvidenskabens filosofiske historie. Jeg deltager i en række netværker og laver ad hoc konsulentarbejde. Mine skriverier til Politiken og andre steder kan læses på robinengelhardt.info
Email: robin . engelhardt @ gmail . com
Web: robinengelhardt.info

Jonas Geldmann er Ph.D.-studerende i biologi ved Københavns Universitet og medlem af ledelsesgruppen på Biologisk Institut. Specialet handlede om honningbier i forhold til sammenspillet mellem individ og population. Har gennem sin studietid været aktiv i studenterpolitik i studienævn og bestyrelser.
Email: jgeldmann @ hotmail . com


Curt Hansen, erhvervsforsker ved A. P. Møller University på Frederiksberg. Underviser virksomhedsledere i oplevelsesøkonomi i et globaliseret Danmark.
Forskningsinteresser: Uddannelsessociologi og distribution af akademisk kapital; udviklingen af forskningspolitik i det 20. og 21. århundrede. Stifter af bloggen Forskningsfrihed?, og nu arkivar på Forskningspolitisk Arkiv.
Email: curthansen2 @ gmail . com
Web: omforskpolarkiv.blogspot.com/ ...

Else Hansen, Seniorforsker, arkivar, ph.d., Rigsarkivet.
Forskningsinteresser: Danske universiteter efter 1945, specielt fokus på de politiske visioner og rammer for universiteternes virksomhed og universiteternes reaktioner på disse; statslig planlægning i 1950’erne; indførelse af elektroniske registre i centraladministrationen 1970 - 1995; Kvindehistorie (Kvindelejren på Femø, oprettelse og historie. Udvikling, modsætninger og samarbejde); Roskilde Universitetscenters historie.
Email: eha @ ra . sa . dk
Web: www.sa.dk/ ... og www.else-hansen.dk/


Leif Hansen, Senior Advisor ved Copenhagen Business School, Biblioteket, Afdeling for Forsknings- og Studieservice. Rådgiver i forskningsanalyse, forskningskvalitet og -statistik. Har bl.a. arbejdet sammen med Harvard Business School Library om dannelse af et virtuelt netværk, der diskuterer udviklingstendenser inden for Scholarly Communication bredt forstået.
Email: lh . lib @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/bibliotek ...

Lisbeth Verstraete Hansen, lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS.
Forskningsinteresser: Frankofone studier (forestillinger om sprog, kultur og historie som ”kulturel transfer” i den fransktalende verden 1960-1990). Begreberne ”internationalisering” og ”globalisering” i et sprog- og uddannelsespolitisk perspektiv.
Email: lvh . ikk @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/staff/lisbeth_verstraete_hansen

Maria Fabricius Hansen, lektor ved Afdeling for Kunsthistorie, Århus Universitet.
Underviser i kunsthistorie.
Forskningsinteresser: Kunst, kultur og medier; kunstteori og -historie; retorik.
Email: kunmfh @ hum . au . dk
Web: person.au.dk/ ...

Finn Hansson, lektor ved ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.
Studieleder samme sted.
Forskningsinteresser: Evalueringsteori, forskningsevaluering, forskningsorganisation, videnskabssociologi, kritisk teori og marxisme
Email: fh . lpf @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/ ...

Cathrine Hasse, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet (bloggernavn: Katty).
Underviser i bl.a. antropologiske og kulturpsykologiske teorier om læring.
Forskningsinteresser: Innovation og kultur i organisationer med særligt fokus på universiteter som arbejdspladser. Har undersøgt uddannelsen i fysik, og indsigterne fra disse sturdier er bragt i sammenhæng med viden om internationale universitetspolitikker; har koordineret et EU-projekt herom.
Email: caha @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/ ...

Inge Henningsen, seniorforsker ved eXbus, Exploring Bullying in Schools, Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet.
Har tidligere undervist i statistik og sandsynlighedsregning.
Forskningsinteresser: Kønsforskning, kvinders uddannelsesvalg og placering på universiteterne og i forskningen; Matematikdidaktik.
Email: inge @ math . ku . dk
Web: www.au.dk/...

Steffen Jöhncke, seniorrådgiver ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Leder af Antropologisk Analyse ved samme institut, en enhed for eksterne samarbejdsprojekter.
Forskningsinteresser: Anvendt antropologi, metaantropologi, policy, bureaukrati, organisation, social teknologi, socialpolitik, socialt arbejde, formidling.
Email: steffen . johncke @ anthro . ku . dk
Web: antropologi.ku.dk/ ...

Jesper Jørgensen, universitetsuddannet i psykologi, Internationale Udviklingsstudier, pædagogik og informatik.
Deltager i internationale forskningsnetværk omkring design og psykologi i ekstreme miljøer; tidligere aktiv i Videnskabscafeen.
Har gennem en del år været ivrig debattør af videnskabspolitik og har stor erfaring med videnskabsformidling.
Email: jesper @ spacearch . com
Web: ...

Klemens Kappel, lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.
Har bl.a. undervist i epistemologi og argumentationsteori.
Forskningsinteresser: epistemologi (erkendelsesteori) og sociale aspekter af viden og begrundelse. Jeg bruger også en del tid på bioetik, specielt i forbindelse med mit arbejde i Etisk Råd, som jeg har været medlem af siden januar 2005
Email: kappel @ hum . ku . dk
Web: www.klemenskappel.dk

Jens Erik Kristensen, lektor ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Forskningsinteresser: Idéhistorisk og socialanalytisk samtidsdiagnose; Pædagogikkens filosofi-, idé- og institutionshistorie; Michel Foucault - regerings- og ledelseskunst; Vidensamfund og videnspolitik; Politiske, økonomiske og sociale idéers historie; Universitetshistorie og universitetspolitik.
Email: jek @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/ ...

[—billede kommer—] Henrik Larsen, politisk rådgiver hos SF med bl.a. universitets- og forskningspolitik som ansvarsområde.
Studerer historie og filosofi på RUC og er ved at færdiggøre speciale om Marx's økonomikritik og den kapitallogiske tolkning heraf.
Email: Henrik . Larsen @ ft . dk

Jesper Eckhardt Larsen, netop afsluttet som ph.d. fra Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Forskningsinteresser: historiske og komparative studier af pædagogiske forhold; samtidshistorisk forsknings- og uddannelsespolitik inden for universitetsuddannelserne med særligt henblik på humanioras berettigelse fra efterkrigstiden til i dag i Norden, Tyskland og USA.
Email: jel @ dpu . dk
Website: www.dpu.dk/ ...

Jesper Lassen, lektor ved faggruppen for forbrug, fødevarer og etik ved Fødevareøkonomisk Institut, LIFE-fakultetet (det tidligere KVL), Københavns Universitet
Underviser i human ernæring, bioetik og risikovurdering.
Forskningsinteresser: Samspillet mellem videnskab, teknologi og samfund (STS) især mht. fødevarer og risikoopfattelse
Email: jlas @ foi . ku . dk
Web: http://www.life.ku.dk/ ...

Henrik Nielsen, lektor ved Center for Biologisk Sekvensanalyse, Danmarks Tekniske Universitet.
Underviser i biologi og bioinformatik.
Forskningsinteresser: Bioinformatik, specielt forudsigelse af proteinsortering, samt molekylær evolution.
Email: hnielsen @ cbs . dtu . dk
Web: www.cbs.dtu.dk/ ...

Søren Pold, lektor, ph.d. i digital æstetik på Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Forsker i digital æstetik og medieæstetik fra 1800-tallets panorama til vor tids interfaces, digital litteratur, netkunst, softwarekunst, kreativ software, digitalt byliv og digital kultur. Var med til at etablere Center for Digital Æstetik-forskning i 2002, en af hovedkræfterne bag Read_me 2004 festivalen, fra 2004-7 leder af forskningsprojektet Interfacekulturens Æstetik og med til at etablere Alexandra instituttets Tekne netværk for digital kunst og oplevelser. Aktuelt er han med i forskningscentret Digital Urban Living. Næstformand i det akademiske råd på det Humanistiske Fakultet, AU.
Email: pold @ multimedia . au . dk
Web: www.bro-pold.dk


Andreas Roepstorff, professor ved Center for Functionally Integrative Neuroscience og Afdeling for Antropologi og Etnografi, Århus Universitet.
Underviser i ...
Forskningsinteresser: Kognitionsforskning, antropologi og videnskabsstudier.
Email: andreas @ pet . au . dk
Web: www.cfin.au.dk/ ...

Caroline Schaffalitzky, adjunkt i filosofi ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.
Faginteresser: Religionsfilosofi, videnskabsteori, etik, politisk filosofi mv.
Email: caroline @ schaffalitzky . org
Web: www.carolineetc.blogspot.com og www.carolineosv.blogspot.com

Jesper W. Schneider, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet, arbejder med bibliometri, forskningsevaluering, forskningsanalyse, kvantitative forskningsmetoder og dataanalyser, videnskabssociologi og vidensorganisation.
Forskningsinteresser: Videnskabskort; bibliometriens grundlag, teori og metode; konsekvenser ved forskningsevaluering, videnskabsstudier af domæner.
Email: jws @ cfa . au . dk
Web: cfa.au.dk/om-cfa/ og blogger også på Videnskab.dk

Robin May Schott, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
Forskningsinteresser: Jeg arbejder i feltet post-Holocaust og folkedrabsstudier ud fra min baggrund i etik, social og politisk filosofi samt feministisk filosofi. Jeg har især fokuseret på kønsrelaterede aspekter af krig, såsom massevoldtægt. Jeg arbejder med emner omkring vold og med, hvordan vold indvirker på politiske fælleskaber og rettigheder.
Email: rms @ diis . dk
Web: www.diis.dk/ ...

Jan Løhmann Stephensen, post.doc. ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Århus Universitet ved AUs IDEAS Pilotcenter: Den demokratiske offentlighed – udfordringer og perspektiver.
Forskningsinteresser: demokrati og nye medier; kreativitetsdiskursen inden for ledelses- og samtidsteori og dennes genealogi; forsknings- og videnspolitik mm.
Email: aekjls @ hum . au . dk
Web: person.au.dk/da/ ...

Asger Sørensen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet.
Underviser i filosofi og videnskabsteori.
Forskningsinteresser: værdibegrebet i filosofi, sociologi og økonomi.
Email: aso @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/...

Thomas Söderqvist, professor i medicinhistorie og museumschef, Medicinsk Museion (en integreret forsknings-, undervisnings-, kulturarvs- og formidlingsenhed ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet).
Forskningsinteresser: Biomedicinens nutidshistorie og -historiografi; forskerbiografiens historie og poetik; museologi; forskning i forskningsformidling.
Email: ths @ mm . ku . dk
Web: www.museion.ku.dk; www.corporeality.net/museion (blog 1); unrulymeditations.blogspot.com (blog 2)

Hanne Tange, Videnskabelig medarbejder ved Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus Universitets samfundsvidenskabelige fakultet.
Forskningsinteresser: Globalisering; interkulturel kommunikation i undervisning; sprogpolitik; Skotsk kultur og historie.
E-mail: hta @ asb . dk
Web: http://pure.au.dk/. . .

Jeppe Trolle, AC-fuldmægtig ved dekansekretariatet for forskning (CBS); folketingskandidat for Det Radikale Venstre og medlem af DRV's uddannelsesudvalg. Har tidligere beskæftiget mig med dansk universitetspolitik som Uddannelsespolitisk sekretær i Danske Studerendes Fællesråd og medlem af konsistorium på RUC for SR. Uddannet cand.scient.soc. i filosofi og forvaltning på RUC.
Forskningsinteresser: Politisk filosofi. Har skrevet speciale om emnet "Akademisk Friheds indhold og forudsætninger", og har aldrig helt forladt emnet igen ;-)
Email: troll @ ruc . dk
web: Jeppetrolle.dk