Thursday, January 18, 2007

Lidt historisk om bloggen Forskningsfrihed?

============
[meddelelse tilføjet af Curt Hansen den 14. februar 2007]:

Redaktørskift.
Da jeg har indset at det er mest hensigtsmæssigt, at en bedre kendt person end jeg selv står som redaktør af Forskningsfrihed?, har jeg aftalt med Claus Emmeche, at han herefter vil stå som redaktør af bloggen, mens jeg trækker mig tilbage som menig bidragyder og arkivar samt webmaster for Forskningspolitisk Arkiv. De to blogge fortsætter samarbejdet, men er fremover reelt og formelt adskilte. Jeg vil gerne byde Claus velkommen i redaktørstolen, og lover at hjælpe med til en blød start på hvervet.

============

[oprindelig post af 18. januar 2007]:

De fleste af mine kolleger rullede med øjnene og rystede på hovedet når talen kom hen på den herskende universitetspolitik. Bloggen er skabt på baggrund af en frustration over oplevelsen af såvel det udemokratiske ved den nye universitetslov, som det totalt udokumenterede i argumentet "sort er godt" som lå bag universitetsfusionerne i 2006.

[1. indlæg på Forskningsfrihed?, da bloggens titel var professorvælde, postet 3. januar 2007]

Hvad er meningen?
Goddag !
Der foregår en voldsom ændring med de danske universiteter disse år. Med nogen undren iagttager man det, der ligner en kontrarevolution: bort fra et demokratisk universitet, som havde gjort op med det gamle professorvælde, og havde påtaget sig den fri forsknings opgaver med at varetage hele samfundets interesser, og hen i retning af et topstyret universitet, der forsker med fokus på erhvervslivets interesser, og begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. "Det nye professsorvælde" implementeres af en ny klasse af ikke-valgte men udpegede institutledere, dekaner og rektorer, som implementerer det nye styre.

Processen finder sted på flere planer. Jeg er selv lektor ved et dansk universitet og har skabt denne blog for at diskutere dette - i et måske naivt forsøg på at skabe et forum og etablere en modvægt. Desuden for at eksperimentere med blogmediet, ikke i rollen som de topstyrede dekan- og rektorat-blogs, men som et bottom-up medium for modsvar.

Bidrag modtages gerne til denne blog, som kommentarer, eller som selvstændige indlæg du kan sende til min email-adresse.

M.v.h.
Curt Hansen

==============================================================
[her er et indlæg om navnet på bloggen, postet d. 9. jan. 2007]

Skal navnet på denne blog ændres?

Den er døbt “professorvælde” blot fordi det associerer til de historiske omvæltninger af styreformen på universiteterne, som mange endnu vil kunne huske, og som gav anledning til udstrakt medindflydelse, både for ansatte ikke-professorer og studerende. Problemet i dag er selvfølgelig ikke professorvælde, men et nyt teknokratisk og politiseret vælde, men hvordan navngive det?

Blandt de mange positive reaktioner på oprettelsen af et forum til at diskutere emner som forskningsfrihed, demokrati, fusioner, universitetspolitik, forskningsledelse, har to professorer skrevet:

“fint initiativ, men for at undgå begrebsforvirring ville jeg stærkt anbefale et andet navn, da det jo netop ikke længere handler om professorvælde - professorerne har mindre magt end nogensinde før - men om administratorvælde, hvilket er noget ganske andet.”

og

“Et godt initiativ og bestemt et yderst signifikant problemfelt - omend din titel på problemfeltet, nemlig "professorvælde", af flere grunde er misvisende, da "synderen" for mig at se er den nye styrelseslov og medfølgende mangel på VIP-indflydelse og selvbestemmelse.”

Derfor:
skal vi omdøbe bloggen - og til hvad?

Forslag modtages gerne!
Curt Hansen.

==================== indlægget fik 2 kommentarer:
[1. kommentar til dette indlæg] af Asger Sørensen (d. 9. jan. 2006)
Tja, jeg er nu heller ikke specielt glad navnet på Bloggen, men sagen er for vigtig til at bruge meget krudt på det.

Måske er dette fokus på en uheldig valgt overskrift symptomatisk på den danske akademikerstands manglende modstand mod de senere års markedsgørelse af universiteter, uddannelse og forskning. Det er lettere at kritisere en kollega for valg af overskrift end at bakke op og rette kritikken derhen, hvor den skal.

Jeg vil opfordre til at acceptere navnet - eller i hvert fald ændre det meget hurtigt. Så kan vi i stedet rette skytset mod den ideologi, som har fået folkevalgte politikere fra begge sider af salen til at kunne enes om at knægte forskningsfriheden.

=========
[Anden kommentar] af Curt Hansen (d.10. jan. 2006)
Efter at have tænkt over kritikken og konfereret med mine medbidragydere, er navnet hermed ændret til: "Forskningsfrihed?" med samme undertitel, "en blog som diskuterer universitetspolitik fra et kritisk demokratisk perspektiv".
M.v.h. Curt Hansen

=========

No comments: