Sunday, May 13, 2007

Redaktionelt om bloggen Forskningsfrihed?

Bloggens formål:
At undersøge og debattere vilkårene for den fri forskning på de danske universiteter, og kritisere forringelse af betingelserne for forskningsfrihed. De danske universiteter var engang demokratiske, havde afskaffet det gamle professorvælde og kunne frit bedrive forskning i hele samfundets interesser. Man har nu indført et topstyret universitet, med fokus på erhvervslivets interesser, og som begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. Bloggen Forskningsfrihed? er skabt af danske universitetsansatte forskere som en modvægt til den dominerende management-diskurs, for at værne om universiteternes kerneværdier og bryde med den tavshedskultur som truer den frie debat, og for at analysere de forandringer, universiteterne underkastes disse år. Vær med til at eksperimentere med blogmediet som et forum for modsvar!
Gå til selve bloggen: Her.
Bemærk:

Bloggens formål er debat og undersøgelse, og du behøver ikke være enig i formålsbeskrivelsen, som er ment som en provokation til at deltage.
Bidrag kan ske på tre måder; du kan
  • skrive en kommentar til allerede postede artikler (alle kan gøre det)
  • sende indlæg til bloggens adresse, vikingtegn@gmail.com, eller til en af de andre faste bidragydere, som så poster dem
  • selv blive oprettet som bidragyder så man direkte kan poste indlæg
Bidragydere
Vi ser gerne bidragydere fra forskellige områder og steder. Som bidragyder går man ind for det formålstjenlige i at have en blog som denne; det ligger bloggens redaktionelle linie fjernt at alle bidragydere skulle være enige, og der ligger ikke noget bestemt krav om faste bidrag.
Kritik af bloggen:
- er velkommen! Kritikken kan groft sagt omhandle
  1. substansen af de påstande, meninger og forslag, der fremsættes i bloggen (af dens bidragydere eller af eksterne, som tilsender bloggen indlæg)
  2. redaktionelle valg og principper
Med hensyn til (1) vil dette foregå på selve Forskningsfrihed?, mens med hensyn til (2) tager vi diskussionen her på den redaktionelle blog. Opdelingen er valgt for at holde fokus klar på substansen – forskningens situation på de danske universiteter i dag – og muliggøre en parallel diskussion om redaktionelle principper.

Vi har siden begyndelsen af januar fået mange positive kommentarer til bloggen "Forskningsfrihed". En læser skrev:
Jeg synes jeres initiativ med hjemmesiden om forskningspolitik er meget vigtig, både som debatforum og som samlingspunkt for de få atomiserede danske intellektuelle. Vi har i Danmark en særegen konstruktion af den akademiske verden, hvor det intellektuelle er totalt adskilt fra det akademiske, forstået som det professionsmæssige – og desværre har jeg meget oplevelsen af, at de fleste akademikere og universiteternes ledelser er mest interesserede i at fokusere på det professionsmæssige, frem for det substansmæssige (det intellektuelle) i universiteternes liv. Jeg tror at den modstand vi kan yde mod dumheden og kynismen hos politikerne, er ved at skabe intellektuelle mødesteder og fora, hvor vi kan genoptræne kritisk sans og diskussion, som modvægt mod ensretning og indskrænkethed i forskningsverdenen.
Redaktionen kunne ikke have udtrykt dette bedre selv. Der har også været enkelte skeptiske reaktioner ved bloggens start. Vi modtager gerne kritiske kommetarer til selve blokkens redaktionelle linie. En læser skrev:
Det ser spændende ud. Der er ingen tvivl om, at bloggen er meget politisk. Desværre kan man under bloggens "formål" godt få en fornemmelse af, at den er lidt ensporet - der er allerede taget beslutning om, at universiteterne nu er topstyrede og forskernes ytringsfrihed er begrænset. Jeg er ikke sikker på, at alle universitetsansatte føler det sådan.

Du kan eventuelt overveje at omskrive formålserklæringen, så dine "modstandere" ikke skræmmes væk. Dermed lægges der mere op til debat, og på den måde kommer man nok nemmere ud med sit budskab. Der er jo ikke noget ved at skrive artikler, som kun læses af folk, der allerede er enige med én selv.
Her er vi helt enige i, at det er trælst – og formålet skal som sagt læses som en opfordring ikke blot til at deltage i kritikken, men også forholde sig kritisk til denne. ... Alt andet ville vel ikke være i videnskabens sande ånd! Kritik af kritikken er velkommen.

Kommentarer og indlæg
Alle, der vil, kan kommentere de indlæg, der allerede er postet. Du kan også sende selvstændige indlæg til optagelse til vikingtegn@gmail.com eller til en af bidragyderne, der så kan poste det.

For at undgå spam er skal man skrive skrive en kode med tal og bogstaver fra et vist billede. (Blogfunktionen "Enable comment moderation" p.t. ikke slået til. Denne betød, at før en kommentar postes, skal administratoren sige god for kommentaren).

Overhold venligst bloggens netikette:
Indlæg, der er injurierende, racistiske, irrelevante eller som ikke deltager seriøst i debatten, vil blive afvist af redaktøren.
Indlæg, som udtrykker modgående standpunkter er meget velkomne, og vil oftest blive forsøgt besvaret.

Specielt til professorerne
en del universitetsansatte, der tilfældigvis også er professorer, har løftede øjenbryn m.h.t. bloggens URL (http://professorvaelde.blogspot.com) som skyldes dens stifter (og hans valg af det oprindelige navn Professorvældet). Lad mig derfor understrege: Bloggen har ikke længere navnet Professorvælde, bloggen hedder Forskningsfrihed? men den har samme URL.
"So, what's in a name?" or an URL? Jeg mener, med al respekt, at det var fjollet at Curt Hansen valgte denne URL, men vi har beholdt URL'en fordi det altid skaber problemer at ændre URL på nettet når man vil bevare henvisningsfunktionen andre steder fra (og vi har brugt en del tid på at udbrede kendskabet til bloggen andre steder). Jeg skal ikke kunne udelukke at der kan findes en teknisk løsning på problemet - fx langsomt bevæge os over på en ny blog med en pænere URL og samme navn - men jeg har ikke orket at bruge mere tid på det, og mener ikke det er væsentligt.

No comments: