Thursday, February 15, 2007

Ny redaktør men samme linie

Som det fremgår andetsteds tiltræder jeg som ny redaktør for bloggen Forskningsfrihed? Tak til Curt Hansen for initiativet til bloggen. Han vil fortsat være at finde som arkivar på bloggen Forskningspolitisk Arkiv og bidragyder til bloggen her, ligesom han har lovet at bistå os som webmaster.

Der bliver ingen overordnet ændring i den redaktionelle linie og jeg vil søge at bidrage til det arbejde, som er sat igang, ikke mindst takket være de enkelte bidragydere. Jeg vil "redigere" så lidt som muligt, fordi jeg primært ser bloggen som et mødested for forskellige stemmer i den forsknings- og universitetspolitiske debat i Danmark, og jeg tror på, at det er vigtigt for de danske universiteters intellektuelle sundhed, at der findes kritiske organer som Forskningsfrihed?

1 comment:

Steffen Jöhncke said...

Jeg føler blot trang til at meddele jer min uforbeholdne begejstring for jeres initiativ med denne blog. Jeg læser den som et bidrag til reaktionen mod den mangeartede åndelige tarveliggørelse af universitetslivet, som vi er vidne til i disse år. Når managementvanviddet bliver for meget for én, er det en lise at slå over på denne blog og genvinde lidt fodfæste. Bliv ved!